Mercredi 15 janvier à 17hJeudi 16 janvier à 9h45
Mercredi 12 février à 17h (ANNULE)Jeudi 13 février à 9h45
Mercredi 4 mars à 17hJeudi 12 mars à 9h45
Mercredi 8 avril à 17hJeudi 9 avril à 9h45
Mercredi 6 mai à 17h-
Mercredi 10 juin à 17hJeudi 11 juin à 9h45